polaroids

w budowie / soon

Julia Włodarska, fot. Michał Gromada, polaroid (1)
Julia Włodarska, fot. Michał Gromada, polaroid (4)
Julia Włodarska, fot. Michał Gromada, polaroid (2)
Julia Włodarska, fot. Michał Gromada, polaroid (3)
Julia Włodarska, fot. Michał Gromada, polaroid (5)