about / o mnie

Michał Gromada (ur. 1995) – fotograf młodego pokolenia, wykonujący głównie zdjęcia portretowe, a także modowe. Cieszy się zaufani

em artystów oraz modelek i modeli, z którymi najczęściej współpracuje, realizując wiele różnorodnych projektów.  W swojej pracy stawia na prostotę, ascetyczność i stara się jak najlepiej odzwierciedlić to, co widzi ludzkie oko.   [z książki „Moja kobiecość. Fotografie”]

Na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie.

Autorskie wystawy
Moja kobiecość, 2018, wernisaż w Warsaw Spire, Warszawa

Książki
Moja kobiecość. Fotografie, Warszawa 2018, wyd. Youth Human Impact

Ostatnio w mediach
Pytanie na śniadanie, TVP2 – goście: Marta Manowska, Agnieszka Kawiorska, M. Gromada
Czwórka Polskie Radio, audycja Stacja Kultura – goście: Anna Karczmarczyk, M. Gromada
Portalgwiazd.pl 
Cosmopolitan
Magazyn HIRO
Lounge Magazyn

Oferta
sesje fotograficzne  /  fotografia reklamowa, materiały promocyjne  /  kampanie marek odzieżowych, firm  /  zdjęcia okładkowe, plakatowe   /  sesje dla prasy, wydawnictw (np. do magazynów, książek, płyt)  /  portrety, zdjęcia do portfolio  /  testy modelek i modeli  /  lookbooki

 


 

Michał Gromada (born 1995) – a photographer of the young generation, mainly dealing with portrait and fashion photography. He is trusted by artists and models with which he cooperates most often, doing many various projects. In his work, he focuses on simplicity, asceticism and tries to best reflect what people see with their eyes.   [translated text from the book „Moja kobiecość. Fotografie” (My Femininity. Photography)]
He is based in Warsaw.

Author’s exhibitions
Moja kobiecość (My femininity), 2018, opening in Warsaw Spire, Warsaw

Books
Moja kobiecość. Fotografie (My femininity. Photography), Warsaw 2018, published by Youth Human Impact

Offer
photo shoots  /  advertising photography, promotional materials  /  brand and business campaigns  /  cover photos, posters  /  photo shoots for the press, publishing houses (eg magazines, books, CDs)  /  portraits, photos for portfolio  /  model tests  /  lookbooks