about / o mnie

Michał Gromada – fotograf młodego pokolenia, wykonujący głównie zdjęcia portretowe i modowe. Bardzo często pracuje z najpopularniejszymi polskimi artystami oraz modelkami i modelami. W swojej pracy stawia na prostotę, ascetyczność i stara się jak najlepiej odzwierciedlić to, co widzi ludzkie oko.

Na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie.

Publikacje:
m.in. Vogue Italia, Cosmopolitan, Joy, Hiro, Lounge Magazyn

Autorskie wystawy
Moja kobiecość, 2018, wernisaż w Warsaw Spire, Warszawa

Książki
Moja kobiecość. Fotografie, Warszawa 2018, wyd. Youth Human Impact

Ostatnio w mediach
Obcasy.pl
hello Warszawo
– miesięcznik, listopad 2018
Pytanie na śniadanie, TVP2 – goście: Marta Manowska, Agnieszka Kawiorska, M. Gromada
Czwórka Polskie Radio, audycja Stacja Kultura – goście: Anna Karczmarczyk, M. Gromada

Oferta
sesje fotograficzne  /  fotografia reklamowa, materiały promocyjne  /  kampanie marek odzieżowych, firm  /  zdjęcia okładkowe, plakatowe   /  sesje dla prasy, wydawnictw (np. do magazynów, książek, płyt)  /  portrety, zdjęcia do portfolio  /  testy modelek i modeli  /  lookbooki

 

 


 

Michał Gromada – a photographer of the young generation, mainly dealing with portrait and fashion photography. He often photographs the most popular Polish artists and models. In his work, he focuses on simplicity, asceticism and tries to best reflect what people see with their eyes. 
He is based in Warsaw.

Publications:
among others Vogue Italia, Cosmopolitan, Joy, Hiro, Lounge Magazine

Author’s exhibitions
Moja kobiecość (My femininity), 2018, opening in Warsaw Spire, Warsaw

Books
Moja kobiecość. Fotografie (My femininity. Photography), Warsaw 2018, published by Youth Human Impact

Offer
photo shoots  /  advertising photography, promotional materials  /  brand and business campaigns  /  cover photos, posters  /  photo shoots for the press, publishing houses (eg magazines, books, CDs)  /  portraits, photos for portfolio  /  model tests  /  lookbooks